Referenssit

26 tyytyväisiä asiakkaita sekä yli 89 toimitusta

OK-Konehuolto
OK-Konehuolto
Kivilavojen 3D-suunnittelu

Järvenpääläinen OK-konehuolto Oy huoltaa ja korjaa maanrakennuskoneita sekä valmistaa ja asentaa kuorma-autoihin päällirakenteita kuten kivilavoja ja kappaletavaranostureita. OK-konehuollon toiveena oli saada valmistamistaan kivilavoista helposti muokattava parametrinen 3D-malli, jonka suunnittelussa on otettu huomioon helpompi valmistettavuus ja nykyaikaisten valmistusmenetelmien mahdollisuudet. Lavat ovat monesti räätälöityjä auto ja asiakaskohtaisesti, joten lavan perusrakenteen nopea muokkausmahdollisuus nopeuttaisi suunnitteluprosessia merkittävästi.

Toteutimme asiakkaalle aivan uuden 3D-lavamallin, joka kaikki osat muokkautuvat automaattisesti uusiin mittoihin syöttämällä ohjelmalle vaadittavat mitat. Myös valmistuskuvat saadaan nyt luotua huomattavasti nopeammin kuin aiemmin. Päivitimme myös lavojen designia ja yksityiskohtia helpomman ja suoraviivaisemman valmistettavuuden mahdollistamiseksi. Myös robottihitsauksen vaatimukset otettiin lavamallin suunnittelussa huomioon.

”Uusilla lavamalleilla lavojen valmistusta saatiin tehostettua huomattavasti” – Verneri Ovaska OK-konehuollon toimitusjohtaja.

Trenox Oy
Trenox Oy
Elementinkääntölaite

Ennen Mekanion  liiketoiminnan aloittamista Mekanion perustajat suunnittelivat ja valmistivat muun tiiminsä kanssa Aalto-yliopiston Product Development Project -kurssilla elementinkääntölaitteen Trenox Oy:lle. Laitteen tarkoituksena on helpottaa kääntökivien käsittelyä rakennustyömaalla, kääntökivioperaatioiden yleensä vaatiessa kaksi nosturia saitilla. Elementinkööntölaitteen kanssa saitilla pärjätään yhdellä nosturilla.

Laitteen suunnittelun osa-alueita:

  • Konseptisuunnittelu
  • Runkosuunnittelu
  • Lujuuslaskut ja simuloinnit
  • Tuulikuormien laskelmat
  • Komponenttien mitoitukset
  • Hydraulijärjestelmien suunnittelu
  • Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
  • Valmistuksen suunnittelu

Laitteen toteutuksen osa-alueita:

  • Hankinta
  • Rungon kokoonpano ja hitsaus
  • Pintakäsittely
  • Kaikkien järjestelmien kokoonpano ja asennus
  • Sähkö- ja automaatiojärjestelmien toteutukset
  • Testaus

Laitteen suunnitellut ja toteuttanut ryhmä koostui pääosin Mekanio Oy:n sittemmin perustaneista henkilöistä.

Lue lisää kauppalehden artikkelista: https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/betonielelementin-kaanto-turvalliseksi-nain-se-kaantyy-ilman-nostureita-video/fd93e66b-2906-4189-9ac8-e5b50158efae

Janavalo Oy
Janavalo Oy
Yhteistyörobottihitsaussolun suunnittelu ja toimitus

Janavalo Oy on ohutlevytöihin erikoistunut yritys Turengista, joka työllistää noin 25 hitsaajaa neljässä toimipisteessään. Janavalon tavoitteena oli hankkia joustava ja helppokäyttöinen robottihitsauslaitteisto.

Suunnittelumme ja toimitimme Janavalon tarpeisiin räätälöidyn yhteistyörobottihitsaussolun. Lopputuloksena yhteistyörobottisolu kaksinkertaistaa yhden hitsarin tuotoksen. Lue lisää Hitsaustekniikka -lehdessä julkaistusta artikkelista klikkaamalla kuvaa.

Lue lisää tätä projektista hitsaustkeniikka -lehdestä TÄÄLTÄ

Herkkumaa Oy
Herkkumaa Oy
Huippukevyen manipulaattoripuomin suunnittelu ja toimitus

Mekanio Oy sai tuuloslaiselta elintarvikealan yritykseltä Herkkumaa Oy:ltä toimeksiannon muokata heidän jo olemassaolevaa pahvin liikutteluun tarvittavaa tuotantolaitettaan. Laitteella siirretään pahviarkkeja alipaineella toimivien imukuppien avulla. Pahvimanipulaattorin alkuperäisen version ongelmana olivat ennen kaikkea turhan järeät valmistusmateriaalit ja sitä kautta manipulaattorin suuri paino. Suuri paino aiheutti laitteen kiinnitysmekanismeihin tarpeetonta rasitusta sekä esti laitteen käytön halutulla syklinopeudella. Mekanio Oy:n tehtäväksi jäi täten suunnitella ja toteuttaa laitteen huomattava kevennys, kuitenkin siten että laite kestää rajuakin teollisuuskäyttöä.

Alkuperäinen rakenne koostui 40×80-millisestä RHS-putkipalkista sekä huonekaluputkesta hitsatusta tarttujan rungosta. Tässä etenkin palkin rakenne oli ylimitoitettu, ottaen huomioon siirrettävien pahviarkkien pienen painon. Myös tarttujan runko oli tarpeettoman raskastekoinen.

Päätimme rakentaa uuden manipulaattorin käyttäen pääasiallisina materiaaleina alumiinilevyä, hiilikuitua sekä muovia. Palkin mitoitusta muutettiin hieman ja palkki valmistettiin kahden millin alumiinilevystä. Poikkileikkausmuoto säilyi edelleen suorakulmiona. Tästä leikattiin ja särmättiin kaksi puolikasta palkkia ja nämä TIG-hitsattiin yhteen. Palkin ulkopäähän hitsattiin alumiininen nivelholkki johon prässättiin öljypronssiset liukulaakeriholkit. Sisäpään nivelöinti toteutettiin edelleen terästangolla ja laakeripukeilla.

Tarttujan runko valmistettiin kahdesta 3D-tulostetusta puoliskosta ja näiden ulkopuolille tulevista alumiinilevyistä. Näistä rakennettiin sandwich-rakenne jonka puristus pitää paikoillaan tarttujan hiilikuituisia runkoputkia. Runkoputkien päihin tulevat imukuppien kiinnikkeet tehtiin niin ikään 3D-tulostamalla. Laite viimeisteltiin jäykistämällä manipulaattorin seinäkiinnikettä. Näin manipulaattorin painoa saatiin vähennettyä useita kiloja sekä painojakaumaa siirrettyä lähemmäs seinäkiinnikettä. Näin laitteella voidaan suorittaa pahvien siirtoa suuremmalla nopeudella ja vähemmällä kiinnitysmekanismeihin ja laitteeseen itseensä kohdistuvalla rasituksella.

Tapio Technologies
Tapio Technologies
Tapio Technologies RQP MW -kosteusmittalaitteen mekaniikkasuunnittelu

Tapio Technologies on espoolainen paperinmittaustekniikkaan erikoistunut yritys ja on toimittanut paperia mittaavia laitteita ja laitteistoja ympäri maailman. Mekanio Oy sai Tapio Technologiesilta toimeksiannon uudelleensuunnitella heidän uutuuslaitteensa, RQP MW -kosteusmittalaite. Kosteusmittalaitteen mittaustekniikka päätettiin pidettiin prototyyppikappaleeseen verrattuna identtisenä ja uudelleensuunnittelun ytimessä oli laitteen koteloinnin, käyttöergonomian ja yleisen laatuvaikutelman parantaminen.

Yhteisien suunnittelupalaverien jälkeen tehtiin päätös käyttää laitteessa alumiinista särmättyjä osia, alumiinista jyrsittyä pohjalevyä sekä 3D-tulostettuja päätykappaleita sekä pienempiä osia. Osa osista valmistettiin Mekaniolla in-house -tuotantona ja osa tilattiin valmiina kappaleina. Laitteen mittaukseen liittyvä jousimekanismi toteutettiin alkuperäisen kierrejousimekanismin sijasta ns. flexure -jousilla.

Laitteen ulkomitat ja paino kasvoivat hieman alkuperäisestä, mutta tällä ei ollut laitteen käyttöergonomian kannalta merkitystä, pikemminkin päinvastoin. Muutostöiden myötä laitteen yleinen ergonomia ja laatuvaikutelma paranivat huomattavasti. Lisäksi laitteeseen on suuremman fyysisen koon myötä jatkossa helpompi integroida lisäominaisuuksia tai antureita.

Kymppitaito Oy
Kymppitaito Oy
Sorvin palvelu -yhteistyörobotti konenäköä ja mittalaitetta käyttäen

Kymppitaito Oy on hydraulisylinterien valmistamiseen keskittynyt yritys Koski tl:stä. Kymppitaito valmistaa yli 10 000 hydraulisylinteriä vuodessa, joiden valmistukssa koneistustyöt näyttelevät suurinta osaa.

Kymppitaito Oy:lle valmistettu yhteistyörobottisolu on kokonaisvaltainen ratkaisu sylinterien laakerilenkkien valmistamiseen. Solu perustuu FEMCO:n valmistamaan CNC-sorviin, Universal Robots UR10e yhteistyörobottiin, erikoivalmistettuun mittalaitteeseen sekä konenäköjärjestelmään.

Cobotti poimii aihiot aihiopöydältä käyttäen konenäköpoimintaa, jolloin aihiopöydällä ei tarvitse käyttää lainkaan poimintajigejä kappaleiden paikoitukseen. Poimitajigien tarpeettomuus helpottaa tuotannossa olevien tuotteiden vaihtamista, sillä tarvetta jatkuvalle jigien vaihtamiselle taikka uusien tuotteiden yhteydessä uusien jigien valmistamiselle ei ole.

Sorvin jaksonajan minimoimiseksi cobotti on varustettu kaksoistarttujalla – ensimmäinen tarttuja poistaa valmiin kappaleen sorvin pakasta, jonka jälkeen toinen tarttuja asettaa uuden aihion sorvin pakkaan. Robotille jää täten aikaa suorittaa valmiin kappaleen laaduntarkastus ja uuden aihion poiminta sorvin ohjelman suorituksen aikana.

Solussa erikoisuutena on Mekanion omaa suunnittelua oleva mittalaite, joka varmistaa sorvattujen kappaleiden tarkkaa toleranssia vaativan sisäpuolisen mitan. Ennen kappaleiden mittaamista kappaleet käytetään puhdistusasemalla, jossa paineilmasuuttimet puhaltavat kappaleet puhtaiksi leikkuunesteestä ja lastuista. Tämän jälkeen cobotti siirtää kappaleen mittalaitteelle. Mittalaite on toteutettu paineilmakäyttöisellä kolmepistemittauksella, joka käyttää Heidenhainin valmistavaa mittasauvaa. Mittalaitteen käyttöpaneelista asetetaan mittaustuloksille ylä- ja alarajat, joiden ylittyessä tai alittuessa annetaan robotille signaali kappaleen siirtämisestä hylkylavalle. Erikoisvalmistamamme mittalaitteen etuna kaupallisiin ratkaisuihin verrattuna oli mittauksen nopeus sekä toteutuksen kustannukset.

FEMCO:n sorvin ohjauksessa ei ollut minkäänlaista rajapintaa robotille, joten kommunikaatio sorvin ja robotin välillä toteutettiin lisäjohdotuksilla sorvin käyttöpaneelin kytkimiin. Sorvin ovi tehtiin paineilmatoimiseksi ja oveen lisättiin tilanvalvonta-anturit käyttöturvallisuuden lisäämiseksi.

Muut asiakkaamme